Fettfröblandning med nötter

Foderblandning för utfodring av vildfåglar. Innehåller frön och nötter.
Kan serveras från en foderautomat eller fågelbräda för
att komplettera den artspecifika kosten för vildfåglar.

Osasto: